Princess Kitana Concept - Netherrealm - Mortal Kombat X

Solomon gaitan kitana sg 01
Solomon gaitan kitana sg 04
Solomon gaitan kitana sg 05
Solomon gaitan kitana sg 03
Solomon gaitan kitana sg 02

Concept Art for princess Kitana - Mortal Kombat X - Netherrealm Studios